Bài 11: Thực hành – Bài tập và chữa bài về câu lệnh rẽ nhánh

397

Chào các bạn,

Trong bài này mình sẽ cùng đi giải một số bài tập liên quan đến câu lệnh rẽ nhánh trong JavaScript chạy trên trình duyệt.

Như thường lệ, hãy thử làm bài trước khi xem đáp án chi tiết nhé.

Danh sách bài tập kèm lời giải chi tiết

Bài 1: Nhập vào hai số nguyên a, b. In ra màn hình số lớn nhất.

>> Xem lời giải bài 1

Bài 2: Nhập vào ba số nguyên a, b, c. In ra màn hình số lớn nhất.

>> Xem lời giải bài 2

Bài 3: Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. Kiểm tra xem a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác không?
Biết rằng, để ba số là cạnh của tam giác, thì tổng hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn cạnh còn lại.
Nếu là 3 cạnh của tam giác thì tính diện tích của tam giác theo công thức:
S = Căn bậc hai của (p(p – a)(p – b)(p – c))
Với p là nửa chu vi tam giác, theo công thức p = (a + b + c) / 2
Nếu không phải là cạnh của tam giác, in ra chữ “No”

>> Xem lời giải bài 3

Bài 4: Hãy nhập vào một số là 1 tháng trong năm, in ra xem tháng đó có bao nhiêu ngày. Coi như tháng 2 luôn có 28 ngày. Nếu không tìm thấy tháng hợp lệ thì in ra “NOT FOUND”

>> Xem lời giải bài 4

Bài 5: Viết chương trình để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau:
– Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.
– 600 đồng cho mỗi gọi của 50 phút đầu tiên.
– 400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo.
– 200 đồng cho bất kỳ mỗi phút nào sau 200 phút đầu tiên.

>> Xem lời giải bài 5