Bài 13: Thực hành – Bài tập và chữa bài về xử lý mảng

629

Chào các bạn,

Trong bài này mình sẽ cùng đi giải một số bài tập liên quan đến mảng trong JavaScript chạy trên trình duyệt.

Như thường lệ, hãy thử làm bài trước khi xem đáp án chi tiết nhé.

Danh sách bài tập kèm lời giải chi tiết

Bài 1: Nhập vào mảng gồm n số nguyên. Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng.

>> Xem lời giải bài 1

Bài 2: Nhập vào mảng gồm n số nguyên. Tìm các thứ tự (vị trí) của số lớn nhất trong mảng.

>> Xem lời giải bài 2

Bài 3: Nhập vào mảng gồm n số nguyên. Tính trung bình cộng của mảng.

>> Xem lời giải bài 3

Bài 4: Đài khí tượng thủy văn Việt Nam đang thống kê lượng mưa của một số tháng để dự báo thời tiết trong thời gian sắp tới. Hãy tìm và in ra thứ tự các tháng có lượng mưa lớn hơn lượng mưa trung bình của các tháng được thống kê. Đơn vị của lượng mưa tính là mm.

Ví dụ:
Lượng mưa trung bình các tháng: 1 3 2
Đáp án: 2 (vì tháng thứ 2 có lượng mưa là 3, cao hơn trung bình 3 tháng trên)

>> Xem lời giải bài 4

Bài 5: Cho một mảng n số nguyên. Tìm và in ra các số nguyên tố trong mảng.

>> Xem lời giải bài 5

Bài 6: Cho một mảng n số nguyên. Tính trung bình các số nguyên tố trong mảng. Nếu dãy không có số nguyên tố, in ra “NOT FOUND”.

>> Xem lời giải bài 6

Bài 7: Cho một mảng n số nguyên. Tìm và in ra các số chính phương trong mảng. Nếu dãy không có số phù hợp, in ra “NOT FOUND”

>> Xem lời giải bài 7

Bài 8: Cho một mảng n số nguyên. Tìm và in ra số âm lớn nhất trong mảng. Nếu dãy không có số phù hợp, in ra “NOT FOUND”.

>> Xem lời giải bài 8

Bài 9: Cho một mảng n số nguyên. In ra trên 2 dòng lần lượt là các số âm và số dương của dãy. Nếu dãy không có số phù hợp in ra “NOT FOUND”

>> Xem lời giải bài 9

Bài 10: Cho một mảng n số nguyên. Sắp xếp các dãy số trong mảng theo chiều tăng dần

>> Xem lời giải bài 10

Bài 11: Cho một mảng n số nguyên. Tìm 3 số lớn nhất trong mảng, 3 số không được trùng nhau

>> Xem lời giải bài 11

Bài 12: Cho một mảng n số nguyên. Đếm xem trong mảng có bao nhiêu số khác nhau và mỗi số xuất hiện bao nhiêu lần trong mảng

>> Xem lời giải bài 12

Bài 13: Cho một mảng n số nguyên. Tìm số xuất hiện nhiều nhất trong mảng.

>> Xem lời giải bài 13

Bài 14: Cho một mảng n số nguyên. Kiểm tra xem mảng có tăng dần không. Mảng tăng dần là mảng mà số sau lớn hơn số trước. Nếu mảng tăng dần in ra “TRUE”, nếu không in ra “FALSE”.

>> Xem lời giải bài 14

Bài 15: Cho một mảng n số nguyên. Kiểm tra xem mảng có đối xứng không. Mảng đối xứng là mảng khi viết theo chiều xuôi hay ngược lại đều được kết quả giống nhau. Nếu mảng đối xứng in ra “TRUE”, nếu không in ra “FALSE”.

>> Xem lời giải bài 15