Bài 9: Bài tập thực hành với JavaScript

766

Chào các bạn,

8 bài trước đã kết thúc phần lý thuyết của series Nhập môn lập trình với JavaScript, để tiếp tục chúng ta đến với phần thứ hai trong series – Phần thực hành.

Phần thực hành này bao gồm một số bài tập từ cơ bản đến nâng cao (cơ bản chiếm phần lớn) mà các bạn có thể dùng kiến thức JS học được trong 8 bài trước để làm. Ứng với mỗi bài, mình sẽ đi kèm lời giải chi tiết để các bạn so sánh với cách làm của mình.

Phần thực hành này sẽ chia làm 5 bài nhỏ hơn, lần lượt theo các chủ đề:

  • Bài tập nhập xuất dữ liệu dữ liệu
  • Bài tập về câu lệnh rẽ nhánh
  • Bài tập về vòng lặp
  • Bài tập về mảng
  • Bài tập về chuỗi

Chúc các bạn học tập hiệu quả.