Công cụ tính phần trăm online và công thức tính

4256

Tính phần trăm là một trong những nhu cầu hay gặp trong công việc, cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, công thức tính toán phần trăm đôi khi hơi phức tạp, khó nhớ, hoặc gây nhầm lẫn với nhiều người. Vì vậy trong bài viết này, mình sẽ cùng đi tìm hiểu về công thức tính toán phần trăm sao cho nhanh chóng và vẫn chính xác nhé.

Nếu như bạn không muốn phải nhớ các công thức, thì ngay dưới đây mình có sẵn công cụ để tính toán phần trăm, hãy thử nhé.

Công cụ tính phần trăm online


I. Hiểu đúng ý nghĩa của phần trăm

Theo wikipedia, thì:

Phần trăm là tỉ số thể hiện dưới dạng phân số có mẫu số là 100. Ký hiệu thường dùng là ký hiệu phần trăm “%”.

Ví dụ, khi ta nói “2 phần trăm”, thì khi biểu diễn dưới dạng phân số sẽ là “2/100”, và được ký hiệu là 2%.

Phần trăm thường được dùng để biểu thị độ lớn tương đối của một lượng so với một lượng khác. Đại lượng thứ nhất thường thể hiện phần tương ứng hoặc phần thay đổi so với đại lượng thứ hai.

II. Công thức tính phần trăm

Công thức tính phần trăm có thể được khái quát một cách đơn giản bằng lời như sau:

Lấy lượng cần tính toán phần trăm, chia cho lượng muốn so sánh, rồi nhân với 100.

Công thức chung:

%p = (p / t) * 100

Trong đó:

 • %p là tỷ lệ phần trăm.
 • p là lượng cần tính toán phần trăm.
 • t là lượng muốn so sánh.

Lưu ý:

 • Công thức trên coi %p như là kết quả cần tìm, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp bạn sẽ có trước %p, và phải đi tìm p, hoặc t.
 • Ngoài công thức đã nêu ở trên, thì có một vài công thức biến thể khác, tuy nhiên vẫn dựa trên cơ sở của công thức trên.

III. Các bài toán trong thực tế cần đến tính toán phần trăm

3.1 Tìm giá trị thực tế dựa trên tỷ lệ phần trăm

Với dạng toán này, chúng ta sẽ biết trước phần trăm, và cần đi tìm lượng thực tế so với phần trăm đó.

Công thức chung

p = (%p * t) / 100

Trong đó:

 • p là giá trị thực tế cần tìm.
 • %p là tỷ lệ phần trăm.
 • t là lượng muốn so sánh.

Ví dụ: Tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ nên chiếm tối đa là 10% tổng thu nhập, giả sử bạn đang có thu nhập 20 triệu đồng / tháng. Hỏi số tiền tiêu vặt tối đa mỗi tháng bạn nên tiêu là bao nhiêu?

Với ví dụ trên, chúng ta phân tích như sau:

 • Tỷ lệ phần trăm %p là 10%.
 • Lượng muốn so sánh t là 20 triệu.

Áp dụng công thức trên, ta có: p = (10 * 20) / 100 = 2 (2 triệu).

Vậy số tiền tiêu vặt mỗi tháng tối đa bạn nên tiêu là 2 triệu đồng.

3.2 Tính tỷ lệ phần trăm

Với dạng toán này, chúng ta sẽ biết trước giá trị thực tế, sau đó đi tìm tỷ lệ phần trăm của giá trị thực tế đó so với tổng số.

Công thức chung

%p = (p / t) * 100

Trong đó:

 • %p là tỷ lệ phần trăm cần tìm.
 • p là là lượng tương ứng.
 • t là tổng lượng.

Ví dụ: Công ty X có doanh thu 25 tỷ mỗi tháng, trong đó doanh số bán từ mặt hàng Y là 14.5 tỷ. Hỏi doanh số từ mặt hàng Y chiếm bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu công ty X.

Với ví dụ trên, chúng ta phân tích như sau:

 • Số lượng p là 14.5 tỷ.
 • Tổng số lượng t là 25 tỷ.

Áp dụng công thức trên, ta có: %p = (14.5 / 25) * 100 = 58.

Vậy doanh số từ mặt hàng Y chiếm 58% doanh số công ty X.

3.3 Tính phần trăm tăng trưởng

Với dạng toán này, chúng ta sẽ biết trước hai mốc giá trị, sau đó tính toán xem mốc trước tăng trưởng thế nào so với mốc sau.

Công thức chung

%p = (p1 – p2) / p2 * 100

Trong đó:

 • %p là phần trăm tăng trưởng cần tìm. Nếu %p > 0 thì là tăng trưởng dương (tăng), nếu %p < 0 thì là tăng trưởng âm (giảm).
 • p1 là giá trị cột mốc cần tìm tăng trưởng.
 • p2 là giá trị cột mốc để đối chiếu, so sánh.

Ví dụ: Doanh thu công ty tháng trước là 12.5 tỷ, doanh thu tháng này là 20.5 tỷ. Hỏi tháng này đã tăng trưởng bao nhiêu phần trăm so với tháng trước.

Với ví dụ trên, ta thấy công ty cần so sánh THÁNG NÀY, với THÁNG TRƯỚC vì thế

 • p1 là 20.5 tỷ (đại diện cho tháng này).
 • p2 là 12.5 tỷ (đại diện cho tháng trước).

Áp dụng công thức trên ta có: %p = (20.5 – 12.5) / 12.5 * 100 = 64.

Vậy, doanh thu tháng này tăng trưởng dương 64% so với tháng trước.

IV. Tổng kết

Trên là cách tính phần trăm đơn giản và chính xác nhất, hy vọng sẽ có ích cho bạn. Bạn cũng đừng quên bookmark lại địa chỉ này để sử dụng cho lần sau nhé.

Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo.