Tra động từ bất quy tắc Tiếng Anh

2566

Với nhiều developer thì Tiếng Anh vẫn còn là một thử thách, giống như mình đây. Và một trong những thử thách lớn nhất chính là làm sao để nhớ hết mớ động từ bất quy tắc.

Như các bạn đã biết thì động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh là những động từ có thể quá khứ và quá khứ phân từ không tuân theo quy tắc thêm ed vào sau động từ thường, vì vậy mà việc nhớ chúng thường trở nên khó khăn đối với những bạn mới học Tiếng Anh. Vì lý do đo mà mình đã làm cái ứng dụng nhỏ này, để giúp các bạn tra cứu động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh dễ dàng hơn.

Tại đây có tất cả hơn 360 động tự bất quy tắc phổ biến nhất. Thoải mái cho bạn tìm cả ngày.

Để tra cứu, bạn hãy nhập động từ cần tìm vào ô tìm kiếm bên dưới nhé.