Trắc nghiệm JavaScript cơ bản

3836

Tổng hợp một số câu hỏi trắc nghiệm Javascript cơ bản, dành cho những bạn mới tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình này.

Bài trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi, trả lời hết bạn nhấn vào nút “Nộp bài” để xem kết quả.

Trên là 30 câu hỏi trắc nghiệm về Javascript cơ bản, các bạn có thể thử sức với những câu hỏi trắc nghiệm JavaScript nâng cao ở đây.

Chúc các bạn học tập hiệu quả.