Ubuntu là gì? Hướng dẫn cài đặt máy ảo Ubuntu

3333

I. Ubuntu là gì?

Phần này mình chỉ giới thiệu ngắn gọn dành cho những bạn chưa biết Ubuntu là gì.

Ubuntu là một hệ điều hành máy tính (tương tự như Windows, MacOs vậy), có điều nó ít xuất hiện trên các máy tính thông thường.

Cụ thể, Ubuntu là bản phân phối phổ biến nhất của Linux. Tuy không xuất hiện phổ biến trên các máy tính thông thường, nhưng lại rất hay được sử dụng để làm hệ điều hành cho các server, bởi nó kế thừa tất cả các đặc điểm của Linux.

>> Đọc thêm: Linux là gì? Bản phân phối của Linux là gì?

Nói như vậy, không có nghĩa là Ubuntu chỉ được cài trên các server, một máy tính thông thường cũng có thể cài được Ubuntu.

Hình ảnh một máy tính sử dụng hệ điều hành Ubuntu

Chi tiết hơn về hệ điều hành này, bạn có thể tham khảo tại wiki: Ubuntu.

II. Tại sao developer nên biết sử dụng Ubuntu

Những lý do để một developer nên biết cách sử dụng Ubuntu cũng tương tự như việc một lập trình viên nên biết cách sử dụng Linux. Mình đã có hẳn một bài viết để trình bày về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm:

>> Đọc thêm: Tại sao lập trình viên nên biết cách sử dụng Linux.

III. Hướng dẫn cài đặt máy ảo Ubuntu với virtualbox và Vagrant

Nếu bạn muốn nhanh chóng có trải nghiệm với hệ điều hành này, thì sau đây là phần hướng dẫn cách cài một máy ảo Ubuntu với phần mềm Virtualbox và Vagrant. Cụ thể vai trò của 2 phần mềm này là:

  • Virtualbox sẽ đảm nhiệm việc tạo ra một máy ảo Ubuntu.
  • Vagrant sẽ giúp việc cài đặt máy ảo trở nên dễ dàng hơn.

Cả 2 phần mềm trên đều có phiên bản phù hợp với tất cả các hệ điều hành, nên bạn không cần phải lo.

3.1 Chuẩn bị

Download và cài đặt Virtualbox

Download Virtualbox tại đây: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.

Bạn cứ tìm phiên bản mới nhất mà download nhé. Cách cài đặt thì cũng đơn giản như những phần mềm khác thôi.

Download và cài đặt Vagrant

Download Vagrant tại đây: https://www.vagrantup.com/downloads.html.

Tương tự như Virtualbox, bạn cứ tìm phiên bản mới nhất mà download. Cách cài đặt cũng đơn giản như những phần mềm khác.

Sau khi cài đặt xong, bạn bật command line, gõ vào:

vagrant -v

Nếu thấy xuất hiện dạng như sau thì có nghĩa là đã cài đặt thành công.

Vagrant 2.2.7

3.2 Tạo máy ảo Ubuntu 18.04

Bạn bật command line lên, gõ:

mkdir Servers # Tạo thư mục Servers để dễ quản lý các máy ảo
cd Servers # Di chuyển vào thư mục Servers
mkdir Ubuntu1804 # Tạo thư mục Ubuntu1804
cd Ubuntu1804 # Di chuyển vào thư mục Ubuntu1804
vagrant init ubuntu/bionic64 # Khởi tạo một máy ảo Ubuntu 18.04
vagrant up # Bật máy ảo Ubuntu 18.04

Lần đầu tiên chạy vagrant up sẽ hơi lâu vì nó sẽ phải download thêm Ubuntu về máy. Bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi lệnh vagrant up chạy xong, thì có nghĩa là bạn đã có một máy ảo Ubuntu 18.04 để sử dụng.

Bạn có thể truy cập vào máy ảo để tương tác thông qua giao thức ssh như sau:

cd ~/Servers/Ubuntu1804
vagrant ssh

Nếu thấy xuất hiện thông tin dạng như sau thì có nghĩa là đã kết nối thành công:

Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-99-generic x86_64)
Documentation: https://help.ubuntu.com
Management: https://landscape.canonical.com
Support: https://ubuntu.com/advantage
System information as of Sat May 9 16:49:54 +07 2020
System load: 0.19 Processes: 140
Usage of /: 94.7% of 19.32GB Users logged in: 1
Memory usage: 50% IP address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage: 0% IP address for enp0s8: 192.168.10.18
=> / is using 94.7% of 19.32GB
Ubuntu 20.04 LTS is out, raising the bar on performance, security,
and optimisation for Intel, AMD, Nvidia, ARM64 and Z15 as well as
AWS, Azure and Google Cloud.
https://ubuntu.com/blog/ubuntu-20-04-lts-arrives
Canonical Livepatch is available for installation.
Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
https://ubuntu.com/livepatch
54 packages can be updated.
0 updates are security updates.
Last login: Sat May 9 16:46:40 2020

3.3 Một số lưu ý với máy ảo Ubuntu

Bạn sẽ không có Desktop-GUI để sử dụng

Với máy ảo Ubuntu trên, mọi tương tác với máy ảo như tạo file, đọc file, mở file, cài đặt thêm phần mềm khác,… bạn đều phải thực hiện thông qua các command line, chứ không có giao diện dạng “cửa sổ” như trên hệ điều hành windows để sử dụng.

Thực tế thì bạn vẫn có thể cài thêm GUI, nhưng mình khuyên bạn không nên cài, bởi các server chạy trên Ubuntu cũng thường không có GUI đâu, bạn nên làm quen dần.

Tham khảo thêm: Developer nên làm quen với CLI.

Tài nguyên sử dụng của máy ảo

Khi bạn bật máy ảo, mặc định một phần tài nguyên của máy thật như RAM, CPU sẽ được chia cho máy ảo. Vì vậy nếu không có nhu cầu sử dụng tới máy ảo thì bạn hãy tắt đi nhé.

Một số command line hay dùng của Vagrant

Command lineMô tả
vagrant upBật máy ảo
vagrant haltTắt máy ảo
vagrant reloadKhởi động lại máy ảo
vagrant sshKết nối ssh vào máy ảo
vagrant -vKiểm tra version của vagrant

IV. Lời kết

Với những bạn lần đầu tiên trải nghiệm Linux nói chung và Ubuntu nói riêng, thì chắc chắn sẽ còn nhiều điều để khám phá. Nhưng mình tin chắc rằng sẽ lãng phí chút nào nếu bạn bỏ thời gian để tìm hiểu về hệ điều hành hay ho này, bởi nó sẽ là bước đầu tiên để bạn khám phá các công nghệ mới cao siêu hơn.

Chia sẻ thêm, lúc mình làm việc với Ubuntu được một thời gian, mình đã nghĩ rằng “Tại sao bây giờ mình mới biết nhỉ, lẽ ra mình nên biết từ 2 năm trước“.