Singleton design pattern

0
Singleton là một design pattern thuộc nhóm khởi tạo, với design pattern này thì mỗi class sẽ chỉ khởi tạo được một đối tượng duy nhất. I. Bài...

Factory method design pattern

0
Factory method là một design pattern thuộc nhóm khởi tạo, nó đóng vai trò như một nhà máy giúp bạn tạo ra đối tượng...

Design pattern là gì mà lập trình viên giỏi phải biết

0
Chào các bạn, Trên blog của mình đã có một bài viết về design pattern trong Javascript. Mình cũng đã lên kế hoạch viết tiếp...

Bài viết nổi bật