Singleton design pattern

Singleton là một design pattern thuộc nhóm khởi tạo, với design pattern này thì mỗi class sẽ chỉ khởi tạo được một đối tượng duy nhất. I. Bài toán Mình đang xây dựng một...

Factory method design pattern

Factory method là một design pattern thuộc nhóm khởi tạo, nó đóng vai trò như một nhà máy giúp bạn tạo ra đối tượng mong muốn. 1. Bài toán Hãy tưởng...

Design pattern là gì mà lập trình viên giỏi phải biết

Chào các bạn, Trên blog của mình đã có một bài viết về design pattern trong Javascript. Mình cũng đã lên kế hoạch viết tiếp phần 2, tuy nhiên lại nhận thấy design pattern...

Bài viết nổi bật