Singleton design pattern

0
Singleton là một design pattern thuộc nhóm khởi tạo, với design pattern này thì mỗi class sẽ chỉ khởi tạo được một đối tượng duy nhất. I. Bài toán Mình đang xây dựng một website tin tức sử dụng PHP và MySQL. Để quản...

Factory method design pattern

0
Factory method là một design pattern thuộc nhóm khởi tạo, nó đóng vai trò như một nhà máy giúp bạn tạo ra đối tượng mong muốn. 1. Bài toán Hãy tưởng tượng, bạn đang làm tính năng đăng nhập bằng tài...

Design pattern là gì mà lập trình viên giỏi phải biết

0
Chào các bạn, Trên blog của mình đã có một bài viết về design pattern trong Javascript. Mình cũng đã lên kế hoạch viết tiếp phần 2, tuy nhiên lại nhận thấy design pattern là một khái niệm rất quan...

Bài viết mới nhất