Phiên bản LTS là gì? Khi nào nên sử dụng phiên bản LTS

0
I. LTS là gì? Trong thế giới công nghệ, thỉnh thoảng chúng ta thường bắt gặp cụm từ "LTS". Ví dụ như Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, Laravel 6 LTS,... Vậy LTS có...

Bài viết mới nhất