Master – Slave. Giải pháp giảm tải request, an toàn dữ liệu mysql

0
Dưới đây câu chuyện của anh Nguyễn Văn A trên con đường đi tìm cách tăng hiệu năng cho hệ thông tuyển dụng của công ty anh đang làm việc. Câu chuyển được chia làm 4 hồi, mời các...

Các loại storage engine trong MySQL

0
I. Storage engine trong MySQL là gì Chúng ta đều biết rằng MySQL tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng, cột và hàng. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc về cách mà MySQL lưu trữ dữ liệu trên...

Giới thiệu series MySQL Optimize

0
Lời mở đầu Chào các bạn, MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình nghĩ bất kỳ bạn đọc nào trên PhamBinh.net cũng biết. Theo Wikipedia, nó còn là hệ quản trị CSDL phổ biến nhất trên...

Sử dụng Master – Slave mySql trong Laravel 5

0
Tiếp tục câu chuyện của anh Nguyễn Văn A ở bài trước Đọc thêm Phần 1 Hồi 4. Sử dụng thực tế với laravel. Demo thì xong rồi, giờ thì phải áp dụng được vào thực tế. Anh A quyết định deploy một...

Bài viết mới nhất